Thời gian hoàn thành hệ thống điện mặt trời và đưa vào sử dụng: Tháng 01/2019

Vị trí thực hiện dự án: xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang, Việt Nam

Cấu hình hệ thống:

  • Hệ thống hòa lưới 3 pha
  • Công suất 50 KWp
  • Tấm pin: 146 pcs Jinko Solar 370 Wp
  • Solar Inverter: 01 pcs SMA 50kW STP Core 1
  • Mounting: Aluminium rail + Accessories

Một số hình ảnh: