Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 50 KWp Nhà máy nước Châu Phong – VAS

Thời gian hoàn thành hệ thống điện mặt trời và đưa vào sử dụng: Tháng 05/2018

Vị trí thực hiện dự án: tỉnh An Giang, Việt Nam

Cấu hình hệ thống:

  • Hệ thống hòa lưới
  • Công suất 50 KWp
  • tấm pin: 154 pcs Hanwha Q.cells 325 Wp
  • Solar Inverter: 01 pcs ABB 50 KW – Trio-TM-50.0-400
  • Mounting: Aluminium rail + Accessories

Một số hình ảnh: