Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 75 KW Cty sản xuất kính – VAS

Thời gian hoàn thành hệ thống điện mặt trời và đưa vào sử dụng: Tháng 01/2019

Vị trí thực hiện dự án: tỉnh An Giang, Việt Nam

Cấu hình hệ thống:

  • Hệ thống hòa lưới 3 pha 0,4 kV
  • Công suất 75 KWp
  • Tấm pin: 202 pcs Jinko Solar 385 Wp
  • Solar Inverter: 01 pcs SMA 50kW STP Core 1; 01 pcs SMA 25kW Sunny Tripower 25000TL
  • Mounting: Aluminium rail + Accessories

Một số hình ảnh: