Mô tả dự án

Hệ thống điện mặt trời áp mái tại nhà máy này đã được triển khai vào ngày 22/09/2020 mà VAS đóng vai trò nhà phát triển và là nhà thầu dự án. Hệ thống này có công suất 1162kWp.

Tổng quan dự án

  • Công suất hệ thống | 1162kWp
  • Địa điểm thi công: Thửa đất số 1080 và 1081, tờ bản đồ số 35; Ấp Bố Lá, Xã Phước Hòa, Huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
  • Vận hành: Công ty TNHH Kỹ Thuật Năng Lượng VAS
  • Bàn giao: 12/2020
  • Sản lượng hàng năm: Khoảng 1518 MWh
  • Lượng khí CO2 giảm phát đến ngày: Khoảng 721 tấn