Mô tả dự án

Công ty TNHH FREEWELL là công ty Đài Loan, chuyên sản xuất giày thể thao. Hệ thống điện mặt trời áp mái tại nhà máy này do công ty TNHH Fourth Partner Energy Việt Nam đã được triển khai vào ngày 03/01/2023 mà VAS đóng vai trò nhà phát triển và là nhà thầu dự án. Hệ thống này có công suất 2848kWp.

Tổng quan dự án

  • Công suất hệ thống | 2848kWp
  • Địa điểm thi công: Khu Công Nghiệp Bắc Đồng Phú, Thị Trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam
  • Vận hành: Công ty TNHH Kỹ Thuật Năng Lượng VAS
  • Bàn giao: 07/2023
  • Sản lượng hàng năm: Khoảng 3857 MWh
  • Lượng khí CO2 giảm phát đến ngày: Khoảng 1832 tấn