Mô tả dự án

New Apparel Far Eastern (Việt Nam) được thành lập năm 2015, là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài và hoạt động tại hơn 10 quốc gia. Chuyên sản xuất, gia công hàng may mặc xuất khẩu sang Mỹ và Châu Âu cho các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như Nike, Columbia, Fila, CK, Lululemon, Haddad… Hệ thống điện mặt trời áp mái tại nhà máy này đã được triển khai vào ngày 01/12/2022 mà VAS đóng vai trò nhà phát triển và là nhà thầu dự án. Hệ thống này có công suất 432kWp.

Tổng quan dự án

  • Công suất hệ thống | 432kWp
  • Địa điểm thi công: Đường D1, Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, Thị Trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam
  • Vận hành: Công ty TNHH Kỹ Thuật Năng Lượng VAS
  • Bàn giao: 02/2023
  • Sản lượng hàng năm: Khoảng 580 MWh
  • Lượng khí CO2 giảm phát đến ngày: Khoảng 275 tấn