Mô tả dự án

Pepperl+Fuchs là một trong những công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực tự động hóa và là công ty tiên phong về công nghệ tương lai trong ngành tự động hóa trong hơn 70 năm. Hệ thống điện mặt trời áp mái tại nhà máy này đã được triển khai vào ngày 01/06/2023 mà VAS đóng vai trò nhà phát triển và là nhà thầu dự án. Hệ thống này có công suất 240.185kWp.

Tổng quan dự án

  • Công suất hệ thống | 240.185kWp
  • Địa điểm thi công: Lô S.12-16a, đường số 20, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Vận hành: Công ty TNHH Kỹ Thuật Năng Lượng VAS
  • Bàn giao: 10/2023
  • Sản lượng hàng năm: Khoảng 285 MWh
  • Lượng khí CO2 giảm phát đến ngày: Khoảng 135 tấn