Mô tả dự án

Hệ thống điện mặt trời áp mái tại nhà máy này đã được triển khai vào ngày 12/10/2020 mà VAS đóng vai trò nhà phát triển và là nhà thầu dự án. Hệ thống này có công suất 2146kWp.

Tổng quan dự án

  • Công suất hệ thống | 2146kWp
  • Địa điểm thi công: Thôn Tu Dốp 2, Xã Pô Kô, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum
  • Vận hành: Công ty TNHH Kỹ Thuật Năng Lượng VAS
  • Bàn giao: 12/2022
  • Sản lượng hàng năm: Khoảng 2906 MWh
  • Lượng khí CO2 giảm phát đến ngày: Khoảng 1380 tấn