Mô tả dự án

Công ty TNHH Cao Su Thuận Lợi được thành lập vào 07/2004, là một trong những nhà sản xuất cũng như xuất khẩu Cao su thiên nhiên lớn nhất Việt Nam. Hệ thống điện mặt trời áp mái tại nhà máy này đã được triển khai vào ngày 09/04/2019 mà VAS đóng vai trò nhà phát triển và là nhà thầu dự án. Hệ thống này có công suất 4100kWp.

Tổng quan dự án

  • Công suất hệ thống | 4100kWp
  • Địa điểm thi công: Thôn Thuận Hoà, Xã Thuận Lợi, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam
  • Vận hành: Công ty TNHH Kỹ Thuật Năng Lượng VAS
  • Bàn giao: 04/2021
  • Sản lượng hàng năm: Khoảng 4373 MWh
  • Lượng khí CO2 giảm phát đến ngày: Khoảng 2077 tấn