Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 1MWp Thuận Lợi

 

Thời gian hoàn thành hệ thống điện mặt trời và đưa vào sử dụng: Tháng 11/2019

Vị trí thực hiện dự án: Thôn Thuận Hoà, Xã Thuận Lợi, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Cấu hình hệ thống:

Hệ thống hòa lưới công suất 1 MWp

  • Tấm pin: Jinko 390W
  • Biến tần: Sungrow 110kW
  • Mounting: Aluminium rail + Accessories

Một số hình ảnh: