Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 130 kW tại Nhà máy nước Đa Phước

Thời gian hoàn thành hệ thống điện mặt trời và đưa vào sử dụng: Tháng 01/2019

Vị trí thực hiện dự án: xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang, Việt Nam

Cấu hình hệ thống:

  • Hệ thống hòa lưới 3 pha
  • Giai đoạn 1: Công suất 50 kWp
  • – Tấm pin: 146 pcs Jinko Solar 370 Wp
  • – Solar Inverter: 01 pcs SMA 50kW STP Core 1
  • – Mounting: Aluminium rail + Accessories
 
Giai đoạn 2: Công suất 80 kWp
– Tấm pin: 216 pcs Jinko Solar 370 Wp
– Solar Inverter: 01 pcs ABB 50 kW Trio TM 50.0-400; 01 pcs ABB 27.6 kW Trio TL OUTD-S2X-400
– Mounting: Aluminium rail + Accessorie

Một số hình ảnh: