Hệ thống điện mặt trời hòa lưới công suất 50KWp ở Cơ sở sản xuất nước đá Ngọc Long

Thời gian hoàn thành hệ thống điện mặt trời và đưa vào sử dụng: Tháng 08/2020

Vị trí thực hiện dự án: Số 172 tổ 20 Ấp Hoà Long 4, Thị Trấn An Châu, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang, Việt Nam

Cấu hình hệ thống:

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới công suất 50KWp

  • Tấm pin: Canadian 440Wp/tấm
  • Biến tần: SMA CORE1 50kW
  • Mounting: Aluminium rail + Accessories

Một số hình ảnh: