Thông số dự án:

Vị trí thực hiện: Thành phố Thành phố Cần Thơ

Thời gian hoàn thành công trình điện năng lượng mặt trời: 07/2016

Cấu hình hệ thống:

  • Hệ thống hòa lưới có dự phòng
  • Công suất 54 KWp
  • tấm pin: 204 pcs Solar City 265 Wp
  • Solar Inverter: 9 pcs SMA 5 KW 3 pha – Sunny Tripower 5000TL; 6 pcs SMA Sunny Island 8.0H; 01 pc SMA Multicluster box 12.3; 02 pc Cluster controller; 2 pcs SMA batfuse-200A; 48pcs Vision battery Pure Gel 12V-250A
  • Mounting: Aluminium rail + Accessories

Một số hình ảnh: