Thời gian hoàn thành hệ thống điện mặt trời và đưa vào sử dụng: Tháng 08/2018

Vị trí thực hiện dự án: KCN VSIP-II A, tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Cấu hình hệ thống:

  • Hệ thống hòa lưới
  • Công suất 1500 KWp
  • Tấm pin: 4048 pcs Jinko Solar 370 Wp
  • Solar Inverter: 22 pcs SMA 50 KW – STP Core 1; 1 pcs SMA Data manager M; 1 set SMA Zero Export Solutions
  • Mounting: Aluminium rail + Accessories

Một số hình ảnh: