Thời gian hoàn thành hệ thống điện mặt trời và đưa vào sử dụng: Tháng 12/2017 

Vị trí thực hiện dự án: tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam

Cấu hình hệ thống:

  • Hệ thống hòa lưới
  • Công suất 20 KWp
  • Tấm pin: 76 pcs Hanwha Q.cells 265 Wp
  • Solar Inverter: 01 pcs ABB 20 KW – ABB Trio 20-TL-OUTD-S2X
  • Mounting: Aluminium rail + Accessories

Một số hình ảnh: