Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 130 kWp Nhà máy nước Châu Phong

Thời gian hoàn thành hệ thống điện mặt trời và đưa vào sử dụng: Tháng 05/2018

Vị trí thực hiện dự án: tỉnh An Giang, Việt Nam

Cấu hình hệ thống:

  • Hệ thống hòa lưới
  • Giai đoạn 1: Công suất 50 KWp
  • – Tấm pin: 154 pcs Hanwha Q.cells 325 Wp
  • – Solar Inverter: 01 pcs ABB 50 KW – Trio-TM-50.0-400
  • – Mounting: Aluminium rail + Accessories
 
  • Giai đoạn 2: Công suất 80 KWp
  • – Tấm pin: 216 pcs Jinko Solar 370 Wp
  • – Solar Inverter: 01 pcs ABB 50 KW – Trio-TM-50.0-400, 1 pcs ABB  27,6kW Trio TL OUTD -S2X-400.
  • – Mounting: Aluminium rail + Accessories

Một số hình ảnh: