Hệ thống điện năng lượng mặt trời 155 Kw - Công ty sản xuất kính

Thời gian hoàn thành hệ thống điện mặt trời và đưa vào sử dụng: Tháng 01/2019

Vị trí thực hiện dự án: tỉnh An Giang, Việt Nam

Cấu hình hệ thống hòa lưới 3 pha 0.4 kV:

Giai đoạn 1: hệ thống 75 KW

– Tấm pin: 202 pcs Jinko Solar 385 Wp

– Solar Inverter: 01 pcs SMA 50kW STP Core 1; 01 pcs SMA 25kW Sunny Tripower 25000TL

  • – Mounting: Aluminium rail + Accessories

 

Giai đoạn 2: hệ thống 80KW

– Tấm pin: 216 pcs Jinko Solar 370 Wp

– Solar Inverter: 01 pcs SMA 50kW STP Core 1; 01 pcs SMA 25kW Sunny Tripower 25000TL

  • – Mounting: Aluminium rail + Accessories

 

 Một số hình ảnh: