ATAD là nhà máy đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận Leed Gold và Leed Platinum.

Thông số dự án:

Thời gian hoàn thành hệ thống điện mặt trời và đưa vào sử dụng: Tháng 09/2017

Vị trí thực hiện dự án: Khu Công nghiệp Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Cấu hình hệ thống:

  • Hệ thống hòa lưới
  • Công suất 25 KWp
  • tấm pin: 92 pcs Hanwha Q.cells 275 Wp
  • Solar Inverter: 01 pcs SMA 25 KW – Sunny Tripower 25000TL
  • Mounting: Aluminium rail + Accessories

Một số hình ảnh: