Dự án chúng tôi

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Năng Lượng VAS hiện có hơn 50 dự án tại Việt Nam trải dài khắp đất nước với tổng giá trị hệ thống ước tính trên 15 triệu USD.
Văn phòng của chúng tôi tại Tp.Hồ Chí Minh và Tp.Đà Nẵng trải khắp các tỉnh thành, hiện đang phát triển dự án tại 15 tỉnh.

50+

Nhân sự

68+

Đối tác

100+

Dự án

1000+

Sản phẩm bán ra

Dự án trong nước