Mô tả dự án

Công ty TNHH ACCREDO ASIA trực thuộc tập đoàn API – của Hoa Kỳ về sản xuất bao bì mềm. Hệ thống điện mặt trời áp mái tại nhà máy này đã được triển khai vào ngày 25/07/2018 mà VAS đóng vai trò nhà phát triển và là nhà thầu dự án. Hệ thống này có công suất 1500kWp.

Tổng quan dự án

  • Công suất hệ thống | 1500kWp
  • Địa điểm thi công: Số 28, VSIP II-A Đường 32, KCN Việt Nam – Singapore, xã Tân Uyên, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
  • Vận hành: Công ty TNHH Kỹ Thuật Năng Lượng VAS
  • Bàn giao: 02/2019
  • Sản lượng hàng năm: Khoảng 1600 MWh
  • Lượng khí CO2 giảm phát đến ngày: Khoảng 760 tấn