Mô tả dự án

Công ty cổ phần Điện Nước An Giang là Doanh Nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh với nhiều lĩnh vực. Trong đó sản phẩm chính là cung cấp điện – nước sạch cho người dân các khu vực thành thị lẫn nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang. Đây là doanh nghiệp duy nhất trên cả nước, kinh doanh và phục vụ các nhu cầu cần thiết trong đời sống sinh hoạt của người dân trên lĩnh vực điện sinh hoạt-nước sạch. Hệ thống điện mặt trời áp mái tại nhà máy Mỹ Luông đã được triển khai vào ngày 14/08/2021 mà VAS đóng vai trò nhà phát triển và là nhà thầu dự án. Hệ thống này có công suất 50kWp.

Tổng quan dự án

  • Công suất hệ thống | 50kWp
  • Địa điểm thi công: NMN Mỹ Luông, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, Việt Nam
  • Vận hành: Công ty TNHH Kỹ Thuật Năng Lượng VAS
  • Bàn giao: 12/2021
  • Sản lượng hàng năm: Khoảng 74 MWh
  • Lượng khí CO2 giảm phát đến ngày: Khoảng 35 tấn