Mô tả dự án

Hệ thống điện mặt trời áp mái tại nhà máy Thanh Bình đã được triển khai vào ngày 22/05/2019 mà VAS đóng vai trò nhà phát triển và là nhà thầu dự án. Hệ thống này có công suất 80kWp.

Tổng quan dự án

  • Công suất hệ thống | 80kWp
  • Địa điểm thi công: NMN Đa Phước, Ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang, Việt Nam
  • Vận hành: Công ty TNHH Kỹ Thuật Năng Lượng VAS
  • Bàn giao: 07/2019
  • Sản lượng hàng năm: Khoảng 192 MWh
  • Lượng khí CO2 giảm phát đến ngày: Khoảng 91.2 tấn