Mô tả dự án

Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Greensink, đã hoạt động hơn 8 năm trong lĩnh vực kinh tế Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao. Hệ thống điện mặt trời áp mái tại nhà máy này đã được triển khai vào ngày 03/07/2019 mà VAS đóng vai trò nhà phát triển và là nhà thầu dự án. Hệ thống này có công suất 60kWp.

Tổng quan dự án

  • Công suất hệ thống | 60kWp
  • Địa điểm thi công: Đồng Nai, Việt Nam
  • Vận hành: Công ty TNHH Kỹ Thuật Năng Lượng VAS
  • Bàn giao: 08/2019
  • Sản lượng hàng năm: Khoảng 74 MWh
  • Lượng khí CO2 giảm phát đến ngày: Khoảng 34 tấn