Mô tả dự án

Hệ thống điện mặt trời áp mái tại nhà máy này đã được triển khai vào ngày 30/11/2018 mà VAS đóng vai trò nhà phát triển và là nhà thầu dự án. Hệ thống này có công suất 75kWp.

Tổng quan dự án

  • Công suất hệ thống | 75kWp
  • Địa điểm thi công: Ấp Long Định, xã Long Điền A, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang, Việt Nam
  • Vận hành: Công ty TNHH Kỹ Thuật Năng Lượng VAS
  • Bàn giao: 01/2019
  • Sản lượng hàng năm: Khoảng 180 MWh
  • Lượng khí CO2 giảm phát đến ngày: Khoảng 85.5 tấn