Mô tả dự án

Hệ thống điện mặt trời áp mái tại nhà máy này đã được triển khai vào ngày 26/08/2020 mà VAS đóng vai trò nhà phát triển và là nhà thầu dự án. Hệ thống này có công suất 300kWp.

Tổng quan dự án

  • Công suất hệ thống | 300kWp
  • Địa điểm thi công: Khu Công nghiệp Sông Mây, ấp Cây Xoài, Xã Tân An, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
  • Vận hành: Công ty TNHH Kỹ Thuật Năng Lượng VAS
  • Bàn giao: 12/2020
  • Sản lượng hàng năm: Khoảng 357 MWh
  • Lượng khí CO2 giảm phát đến ngày: Khoảng 169 tấn