Mô tả dự án

Hệ thống điện mặt trời áp mái tại nhà máy này đã được triển khai vào ngày 27/06/2020 mà VAS đóng vai trò nhà phát triển và là nhà thầu dự án. Hệ thống này có công suất 112kWp.

Tổng quan dự án

  • Công suất hệ thống | 112kWp
  • Địa điểm thi công: Số 172, Tổ 20,  Ấp Hoà Long 4, Thị trấn An Châu, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang, Việt Nam
  • Vận hành: Công ty TNHH Kỹ Thuật Năng Lượng VAS
  • Bàn giao: 10/2020
  • Sản lượng hàng năm: Khoảng 133 MWh
  • Lượng khí CO2 giảm phát đến ngày: Khoảng 63 tấn