Mô tả dự án

Công ty TNHH Hóa Nhựa Đông Dương tự hào là doanh nghiệp trong lĩnh vực phân phối hóa chất đạt tiêu chuẩn chất lượng cao trong và ngoài nước. Với sứ mệnh đáp ứng nhu cầu hóa chất công nghiệp sạch, chúng tôi còn cung cấp cho quý khách hàng giải pháp ứng dụng hóa chất trong công nghiệp sản xuất dệt nhuộm, cao su, tổng hợp hóa học. Hệ thống điện mặt trời áp mái tại nhà máy này đã được triển khai vào ngày 30/12/2020 mà VAS đóng vai trò nhà phát triển và là nhà thầu dự án. Hệ thống này có công suất 230kWp.

Tổng quan dự án

  • Công suất hệ thống | 230kWp
  • Địa điểm thi công: Trụ sở Cty CP cao su Tân Biên – Tổ 2, Tân Hiệp, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam
  • Vận hành: Công ty TNHH Kỹ Thuật Năng Lượng VAS
  • Bàn giao: 03/2021
  • Sản lượng hàng năm: Khoảng 273 MWh
  • Lượng khí CO2 giảm phát đến ngày: Khoảng 129 tấn