RISEN ENERGY – 以新视野定义未来

面板

P

M

PDG

MDG

BMDG

BNDG

BHDG

研究

太阳能电池制造商Risen Energy 2022年研发取得进展,利用PERC、TOPCon、异质结等先进技术提升光伏组件产能。该公司还开发了异质结电池,其转换效率高达25.5%。Risen Energy致力于加大研发投入,完善太阳能产品和解决方案。

产品目录

PRODUCT LINE MODEL NAME WEIGHT
(kg)
WARRANTY TECHNOLOGY DIMENSIONS
(LxWxH) (mm)
POWER RATING
 (Wp)
MODULE EFFICIENCY
(%)  
DOWNLOAD  REQUEST FOR CONTACT
P RISEN-RSM60-6-270-290P 18.00 12 year PERC 1650 ˣ 992 ˣ 35 270 Wp – 290 Wp 17.70 Download Contact Us
RISEN-RSM120-6-275-295P 19.00 12 year PERC 1685 ˣ 992 ˣ 35 275 Wp – 295 Wp 17.60 Download Contact Us
RISEN-RSM72-6-320-340P 26.00 12 year PERC 1956 ˣ 992 ˣ 40 320 Wp – 340 Wp 17.50 Download Contact Us
RISEN-RSM144-6-335-355P 23.00 12 year PERC 2010 ˣ 992 ˣ 40 335 Wp – 355 Wp 17.80 Download Contact Us
M RISEN-RSM40-8-385-405M 22.00 15 year PERC 1754 ˣ 1096 ˣ 30 385 Wp – 405 Wp 21.10 Download Contact Us
RISEN-RSM40-8-395-420M 22.00 12 year  PERC 1754 ˣ 1096 ˣ 30 395 Wp – 420 Wp 21.80 Download Contact Us
RISEN-RSM110-8-535-560M 30.50 12 year  PERC 2384 ˣ 1096 ˣ 35 535 Wp – 560 Wp 21.40 Download Contact Us
RISEN-RSM132-8-655-675M 35.00 12 year  PERC 2384 ˣ 1303 ˣ 35 655 Wp – 675 Wp 21.70 Download Contact Us
RISEN-RSM60-6-295-315M 18.00 12 year PERC 1650 ˣ 992 ˣ 35 295 Wp – 345 Wp 19.20 Download Contact Us
RISEN-RSM72-6-360-380M 22.00 12 year PERC 1956 ˣ 992 ˣ 40 360 Wp – 380 Wp 19.60 Download Contact Us
RISEN-RSM120-6-300-320M 19.00 12 year PERC 1685 ˣ 992 ˣ 35 300 Wp – 320 Wp 19.10 Download Contact Us
RISEN-RSM144-6-370-390M 23.00 12 year PERC 2010 ˣ 992 ˣ 40 370 Wp – 390 Wp 19.60 Download Contact Us
RISEN-RSM144-6-385-405M 23.00 12 year PERC 2015 ˣ 996 ˣ 40 385 Wp – 405 Wp 20.20 Download Contact Us
RISEN-RSM156-6-430-455M 25.50 12 year PERC 2178 ˣ 996 ˣ 40 430 Wp – 455 Wp 21.00 Download Contact Us
RISEN-RSM150-8-485-510M 28.00 12 year PERC 2220 ˣ 1102 ˣ 40 485 Wp – 510 Wp 20.80 Download Contact Us
PDG RISEN-RSM60-6-270-290PDG 21.00 12 year Dual-Glass 1674 ˣ 992 ˣ 25 270 Wp – 290 Wp 17.50 Download Contact Us
RISEN-RSM72-6-325-345PDG 27.50 12 year Dual-Glass 1968 ˣ 992 ˣ 25 325 Wp – 345 Wp 17.70 Download Contact Us
MDG RISEN-RSM60-6-295-315MDG 21.00 12 year Dual-Glass 1674 ˣ 992 ˣ 25 295 Wp – 315 Wp 19.00 Download Contact Us
RISEN-RSM72-6-360-380MDG 25.00 12 year Dual-Glass 1984 ˣ 992 ˣ 25 360 Wp – 380 Wp 19.30 Download Contact Us
BMDG RISEN-RSM60-6-295-315BMDG 21.00 12 year PERC 1674 ˣ 992 ˣ 25 295 Wp – 315 Wp 19.00 Download Contact Us
RISEN-RSM72-6-365-385BMDG 25.00 12 year PERC 1984 ˣ 992 ˣ 25 365 Wp – 385 Wp 19.60 Download Contact Us
RISEN-RSM144-6-370-390BMDG 26.00 12 year PERC 2016 ˣ 998 ˣ 25 370 Wp – 390 Wp 19.40 Download Contact Us
BNDG RISEN-RSM108-10-435-460BNDG 25.00 15 year TOPCon  1800 ˣ 1134 ˣ 30 435 Wp – 460 Wp 22.50 Download Contact Us
RISEN-RSM144-9-560-585BNDG 31.00 15 year TOPCon  2278 ˣ 1134 ˣ 30 560 Wp – 585 Wp 22.60 Download Contact Us
RISEN-RSM156-9-610-635BNDG 33.50 15 year TOPCon  2465 ˣ 1134 ˣ 30 610 Wp – 635 Wp 22.60 Download Contact Us
BHDG RISEN-RSM120-6-335-355BHDG 22.00 12 year HJT 1708 ˣ 1000 ˣ 30 335 Wp – 355 Wp 20.80 Download Contact Us
RISEN-RSM110-8-570-595BHDG 33.00 15 year  HJT  2384 ˣ 1096 ˣ 30 570 Wp – 595 Wp 22.80 Download Contact Us
RISEN-RSM132-8-700-725BHDG 40.50 15 year HJT  2384 ˣ 1303 ˣ 35 700 Wp – 725 Wp 23.30 Download Contact Us

Khám phá việc cung cấp toàn diện các sản phẩm Cấp 1 của chúng tôi