TRÁNH TỔN THẤT KINH TẾ

Sự cố nguồn điện là vấn đề quan trọng cần cân nhắc ở nhiều tổ chức. Để máy thông gió, sưởi ấm, làm mát và sản xuất không hoạt động sẽ gây ra rủi ro thiệt hại về kinh tế. Mặc dù nhiều công ty sử dụng máy phát điện khẩn cấp chạy bằng diesel để dự phòng nhưng chúng phải chịu chi phí nhiên liệu và bảo trì cao cũng như tạo ra tiếng ồn và khí thải.

Ngược lại, hệ thống lưu trữ pin VAS cung cấp nguồn điện khẩn cấp sạch, đáng tin cậy và giúp cắt giảm đáng kể chi phí vận hành.

LỢI ÍCH CỦA BẠN

  • Tránh tổn thất tài chính do mất điện
  • Cắt giảm đáng kể chi phí hoạt động
  • Giảm ô nhiễm tiếng ồn và khí thải

LÀM THẾ NÀO NÓ HOẠT ĐỘNG?

Hệ thống lưu trữ pin VAS cung cấp năng lượng dự phòng. Các ứng dụng điển hình bao gồm chăn nuôi, sản xuất và các tình huống cần làm mát liên tục.

Có sự gián đoạn từ vài mili giây đến vài giây. Hầu hết các thiết bị điện thậm chí không phát hiện ra sự gián đoạn này.

Với nguồn điện khẩn cấp, việc ngắt kết nối khỏi lưới điện luôn ngay lập tức mà không cần sự trợ giúp của lưới điện. Với nguồn điện dự phòng, việc ngắt kết nối khỏi lưới chỉ xảy ra sau khi đã cung cấp hỗ trợ từ lưới (yêu cầu đối với việc lắp đặt PV). Ngắt kết nối khỏi lưới điện là tự động hoặc thủ công.

Hệ thống lưu trữ VAS không cung cấp UPS (nguồn điện liên tục)

VIDEO GIẢI THÍCH VỀ TỐI ƯU HÓA TỰ TIÊU DÙNG