Dự án chúng tôi

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Năng Lượng VAS hiện có hơn 50 dự án tại Việt Nam trải dài khắp đất nước với tổng giá trị hệ thống ước tính trên 15 triệu USD.
Văn phòng của chúng tôi tại Tp.Hồ Chí Minh và Tp.Đà Nẵng trải khắp các tỉnh thành, hiện đang phát triển dự án tại 15 tỉnh.

50+

Nhân sự

68+

Đối tác

100+

Dự án

1000+

Sản phẩm bán ra

Dự án trong nước

PERSTIMA - 902kWp

PERSTIMA (VIỆT NAM)

Bình Dương

PEPPERL - 240.185kWp

PEPPERL + FUCH (VIỆT NAM)

Thành phố Hồ Chí Minh

FREEWELL - 2848kWp

FREEWELL (VIỆT NAM)

Bình Phước

FEVN - 432kWp

POKO - 2146kWp

POKO

Kon Tum

THUẬN LỢI - 4100kWp

CHƯ-PRONG - 1174kWp

CNP - 1162kWp

CNP – HAPROSIMEX 2

Bình Dương

HPS 1 - 1200kWp

HAPROSIMEX 1

Bình Dương

THUẬN LỢI - 1174kWp

LONG KIẾN - 999kWp

LONG KIẾN

Kon Tum

HSV - 998kWp

MTP - 762kWp

MTP/HSV - 517kWp

POLYFA - 950kWp

POLYFA

Kon Tum

NIKKO - 319,44kWp

NIKKO PHÚC THÀNH

Đồng Nai

NGHĨA SƠN - 300kWp

TÂN BIÊN - 230kWp

ACCREDO - 1500kWp

ACCREDO ASIA

Bình Dương

THUẬN LỢI - 60kWp

CHỢ MỚI - 50kWp

MỸ LUÔNG - 50kWp

LONG CHÂU - 50kWp

LONG SƠN - 50kWp

AN CHÂU - 50kWp

BÌNH HOÀ - 50kWp

CHÂU ĐỐC - 50kWp

BÌNH LONG - 50kWp

CHÂU PHÚ - 50kWp

TĐSG - 25kWp

TRƯỜNG THÚC - 113kWp

NGỌC LONG - 112kWp

AN PHÚ - 50kWp

CHỢ VÀM - 20kWp

NHÀ BÀNG - 50kWp

CHÂU PHONG - 50kWp

ĐA PHƯỚC - 50kWp

HÙNG LỰC - 75kWp

HÙNG LỰC

An Giang

GREENSINK - 60kWp

GREENSINK

Đồng Nai

CHÂU PHONG - 80kWp

THANH BÌNH - 80kWp

PHÚ ĐIỀN - 1200kWp

PHÚ ĐIỀN

Thành phố Hồ Chí Minh

ATAD - 25kWp

ATAD STEEL

Thành phố Hồ Chí Minh

EVN - 60kWp

EVN VĨNH LONG

Vĩnh Long