Mô tả dự án

Hệ thống điện mặt trời áp mái tại nhà máy này đã được triển khai vào ngày 25/10/2020 mà VAS đóng vai trò nhà phát triển và là nhà thầu dự án. Hệ thống này có công suất 999kWp.

Tổng quan dự án

  • Công suất hệ thống | 999kWp
  • Địa điểm thi công: Thôn 4, xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Việt Nam
  • Vận hành: Công ty TNHH Kỹ Thuật Năng Lượng VAS
  • Bàn giao: 12/2020
  • Sản lượng hàng năm: Khoảng 1476 MWh
  • Lượng khí CO2 giảm phát đến ngày: Khoảng 701 tấn