GIẢI QUYẾT KHỎI CHI PHÍ NĂNG LƯỢNG TĂNG

Lưới điện siêu nhỏ là lưới cung cấp điện quy mô nhỏ ở cấp lưới phân phối sử dụng hệ thống lưu trữ pin để đáp ứng nhu cầu điện của người tiêu dùng khi kết nối lưới hiện tại không đủ. Những hệ thống này cần được lắp đặt, chẳng hạn như để xây dựng một khu phát triển nhà ở mới hoặc mở rộng các khu công nghiệp nơi lưới điện hiện có đã hoạt động hết công suất. Hệ thống lưu trữ pin với Trình quản lý năng lượng VAS tạo nên sự khác biệt giữa lượng điện sẵn có và lượng điện cần thiết.

Khi bạn sử dụng lưới điện siêu nhỏ, bạn không cần phải mở rộng kết nối lưới điện khu vực – việc này đòi hỏi phải trả thêm chi phí. Điều này cũng cho phép thực hiện các dự án xây dựng mà việc mở rộng không phải là một lựa chọn, ví dụ: ngoài lưới.

Một lợi thế lớn khác là nếu lưới điện quốc gia bị gián đoạn, hệ thống quản lý năng lượng VAS có thể – trong một thời gian giới hạn – tiếp tục đảm bảo nguồn cung cấp điện cho địa phương. Tùy chọn “vận hành ngoài lưới” này làm tăng tính an toàn của nguồn cung cấp.

LỢI ÍCH CỦA BẠN                                                 

  • Tránh quá trình mở rộng kết nối lưới tốn kém

  • Đảm bảo tính khả thi của dự án xây dựng

  • Tiết kiệm chi phí điện hơn

  • Khoản đầu tư được xóa sớm hơn

LÀM THẾ NÀO NÓ HOẠT ĐỘNG?

Mỗi ngày, Trình quản lý năng lượng VAS đảm bảo chiến lược sạc và tiêu thụ tối ưu. Điều này dựa trên dữ liệu dự báo thời tiết và dung lượng pin hoặc mức sạc. Trong nhiều trường hợp, kết nối lưới chỉ định mức giảm tải tối đa. Hệ thống VAS tuân thủ chính xác điều này. Ví dụ, sự khác biệt giữa mức này và dung lượng lưu trữ tối đa có thể được sử dụng kết hợp với lắp đặt PV để tối ưu hóa khả năng tự tiêu thụ.

VIDEO GIẢI THÍCH VỀ TỐI ƯU HÓA TỰ TIÊU DÙNG