Mô tả dự án

Công ty TNHH Thương Mại và Sản xuất Minh Thạnh Phát được thành lập năm 2016 và sau 5 năm thành lập và phát triển, Minh Thạnh Phát tự hào là một trong những công ty có đầy đủ các dây chuyền sản xuất các loại mủ trong lĩnh vực sản xuất cao su thiên nhiên. Hệ thống điện mặt trời áp mái tại nhà máy này đã được triển khai vào ngày 16/07/2020 mà VAS đóng vai trò nhà phát triển và là nhà thầu dự án. Hệ thống này có công suất 762kWp.

Tổng quan dự án

  • Công suất hệ thống | 762kWp
  • Địa điểm thi công: Thửa đất số 327, Tờ bản đồ số 2, Ấp Tân Minh, xã Minh Thạnh, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
  • Vận hành: Công ty TNHH Kỹ Thuật Năng Lượng VAS
  • Bàn giao: 12/2020
  • Sản lượng hàng năm: Khoảng 812 MWh
  • Lượng khí CO2 giảm phát đến ngày: Khoảng 361 tấn