Pylontech 

Sản phẩm

Residential BESS

Pelio-L-5.12

Force-L1

Force L2

US5000

US3000C

US2000C

UP2500

Force H1/H2

Commercial & Utility ESS

Powercube H1 Energy Storage System

Powercube H2 Enery Storage System

Powercube M1C Energy Storage System

Powercube M2A-180 Energy Storage System

Powercube M3A-180-Full Rack capacity 164.81kWh

Powercube M5A-64-Full Rack capacity 322.56 kWh

OptimUS US-B1-100

OptimUS US-B1-100

OptimUS US-B1-100

Container ESS

DANH SÁCH SẢN PHẨM

 

MODEL NAME CAPACITY (Ah) ENERGY (kWh) DIMENSIONS (HxWxD) WEIGHT (kg) NUMBER OF BATTERY MODULES WARRANY DATASHEET ORDER ENQUIRY
Pelio-L-5.12 ……. ……… 395*578*165mm 45 ………. …. DOWNLOAD REQUEST QUOTE

Force-L1

.,…….. ……….. 600*380*530 mm ………….   ……… DOWNLOAD REQUEST QUOTE
Force L2 ……. 600*380*530mm ….. ….. ……… DOWNLOAD REQUEST QUOTE
US500   / 442*410*89mm ….. ……….. …… DOWNLOAD REQUEST QUOTE
US3000C …… / ……………. …….. ………….. ……….. DOWNLOAD REQUEST QUOTE
US2000C …… / …………… / …………… ……… DOWNLOAD REQUEST QUOTE
UP2500             DOWNLOAD REQUEST QUOTE
Force H2             DOWNLOAD REQUEST QUOTE
Powercube H1 energy storage system     442*390*100mm 24     DOWNLOAD REQUEST QUOTE
Powercube H1 energy storage system     442*390*132mm 32     DOWNLOAD REQUEST QUOTE
Powercube M1C energy storage system     330*628*150.5mm 48     DOWNLOAD REQUEST QUOTE
Powercube M2A-180 energy storage system     315*820*171.5mm 55     DOWNLOAD REQUEST QUOTE
Powercube M3A-180-Full Rack capacity 164.81kWh      375*820*171.5mm 61     DOWNLOAD REQUEST QUOTE
Powercube M5A-64-Full Rack capacity 322.56kWh     460*900*160.5mm 115     DOWNLOAD REQUEST QUOTE
Optimus US-B1-100     1500*2320*1107.5mm       DOWNLOAD REQUEST QUOTE
Container ESS             DOWNLOAD REQUEST QUOTE

Khám phá việc cung cấp toàn diện các sản phẩm Cấp 1 của chúng tôi