Sinexcel Interstellar – Đáp ứng nhu cầu sạc của bạn

SẢN PHẨM

PWS2-30P-EX

PWS2-30M-EX

PWS1-500KTL-NA

PWS1-500KTL-EX

DANH SÁCH SẢN PHẨM

 

PRODUCT LINE MODEL NAME Weight (kg) Dimension (WxHxD)
(mm)
Charging and Discharging
voltage range
Maximum battery
capacity of the energy
storage system
Maximum Charging and
Discharging Current
Input Voltage Range / Maximum Input Current DATASHEET REQUEST FOR CONTACT
PWS2-30 PWS2-30P-EX 33kg 440*173*596 150V-750V (350V-750V Full load) 33kWh 90A 700V-830V / 32.5A*2 Download Contact Us
PWS2-30 PWS2-30M-EX 43kg 440*173*596 150V~750V (350~750V Full Power) 33kWh 90A / Download Contact Us
PWS1-500KTL PWS1-500KTL-NA 600kg 1100×2160×800 600~900V 500kWh 873A 600V-900V / 873A Download Contact Us
PWS1-500KTL PWS1-500KTL-EX 600kg 1100×2160×800 600~900V 500kWh 873A 600V-900V / 873A Download Contact Us
 

Khám phá việc cung cấp toàn diện các sản phẩm Cấp 1 của chúng tôi