SMA – Giải pháp năng lượng sáng tạo bền vững

SẢN PHẨM

SMA Commercial Storage Solution 30

SMA Commercial Storage Solution 50

DANH SÁCH SẢN PHẨM

MODEL NAME CAPACITY (kWh) MAX DC POWER  DIMENSIONS (HxWxD) WEIGHT (kg) MAX OUTPUT CURRENT WARRANY DATASHEET ORDER ENQUIRY
SMA Commercial Storage Solution 30 32 30600 608x1400x440  119 45.6 A  10 Year DOWNLOAD CONTACT US
SMA Commercial Storage Solution 50 56 51000 608x2008x990  150 75.5 A   10 Year DOWNLOAD CONTACT US
 

Khám phá việc cung cấp toàn diện các sản phẩm Cấp 1 của chúng tôi