SMA – Giải pháp năng lượng sáng tạo bền vững

Công nghệ sản xuất Cộng hòa liên bang đức - kỹ thuật chính xác

SMA – Công nghệ vượt trội

CÁc thành phần

Mô-đun quang điện

Được tối ưu hóa cho các điều kiện địa phương, yêu cầu của nhà máy và nhu cầu điện năng

Sunny Tripower CORE1

Biến tần SMA chuyển đổi năng lượng mặt trời (dòng điện một chiều) thành dòng điện xoay chiều có thể sử dụng được

Trình quản lý dữ liệu SMA M (tùy chọn)

Nhà thầu EPC sẽ cam kết giám sát hệ thống tổng thể, phát hiện sự cố, liên hệ và xử lí nhanh nhất

Giám sát SMA (tùy chọn)

Giám sát trực tuyến dễ dàng và hiệu quả hệ thống năng lượng mặt trời của bạn qua Web

Chi tiết hệ thống

Tạo năng lượng mặt trời của riêng bạn với giải pháp năng lượng thương mại SMA

Grid-Tie Inverter

Sunny Boy
1.5 / 2.0 / 2.5

Tối ưu cho hệ thống nhỏ

Continue

Sunny Boy
3.0 / 3.6 / 4.0 / 5.0 / 6.0

Lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng

Continue

Sunny Tripower

3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

Tối ưu hiệu suất hệ thống

Continue

Sunny Tripower

8.0 / 10.0

Tối ưu hiệu suất hệ thống

Continue

Sunny Tripower CORE1

Sự lựa chọn ưu tiên cho hệ thống thương mại

 

 

Continue

Sunny Tripower CORE2

Linh hoạt về thiết kê, lắp đặt, tối ưu công suất

 

Continue

Sunny Tripower X

12kW / 15kW / 20kW / 25kW

Trí thông minh tích hợp cho thiết kế hệ thống hướng tới tương lai

Continue

Hybrid inverter

Sunny Boy Smart Energy

3.6 / 4.0 / 5.0 / 6.0

Tốc độ và hiệu suất

 

Continue

Sunny Tripower Smart Energy

5.0 / 6.0 / 8.0 / 10.0

Giá trị cốt lõi cho ngôi nhà

Continue

High-Voltage Batteries Inverter

Sunny Boy Storage
3.7 / 5.0 / 6.0

Nguồn cung cấp điện đáng tin cậy

Continue

Monitoring & Control

Sunny Home Manager 2.0

Data Manager M

SMA Energy Meter

SMA COM Gateway

Nghiên cứu

Là chuyên gia hàng đầu thế giới về công nghệ hệ thống quang điện, SMA đang thiết lập các tiêu chuẩn ngày nay cho việc cung cấp năng lượng phi tập trung, kỹ thuật số và tái tạo trong tương lai. Hơn 4.000 nhân viên SMA tại 20 quốc gia đã cống hiến hết mình cho nhiệm vụ này. Các giải pháp đổi mới của chúng tôi dành cho mọi loại ứng dụng quang điện mang đến cho mọi người và các công ty trên toàn thế giới sự độc lập cao hơn trong việc đáp ứng nhu cầu năng lượng của họ. Phối hợp với các đối tác và khách hàng của mình, chúng tôi đang giúp mọi người chuyển đổi sang nguồn cung cấp năng lượng tự cung tự cấp, phi tập trung và tái tạo.

DANH SÁCH SẢN PHẨM

PRODUCT LINE MODEL NAME WEIGHT (kg) WARRANTY MPP TRACKERS/strings per MPP input NUMBER OF PHASES INVERTER TYPE AC POWER (kVA) DOWNLOAD REQUEST FOR CONTACT
SMA Sunny Boy  Sunny Boy 1.5 9.2 kg 5 Year 1 Single phase Grid-Tie inverter 1.5 Download Contact Us
Sunny Boy 2.0 9.2 kg 5 Year 1 Single phase Grid-Tie inverter 2 Download Contact Us
Sunny Boy 2.5 9.2 kg 5 Year 1 Single phase Grid-Tie inverter 2.5 Download Contact Us
SB 3.0-1AV-41 17.5 kg 5 Year 2/(A:2; B:2) Single phase Grid-Tie inverter 3 Download Contact Us
SB 3.6-1AV-41 17.5 kg 5 Year 2/(A:2; B:2) Single phase Grid-Tie inverter 3.68 Download Contact Us
SB 4.0-1AV-41 17.5 kg 5 Year 2/(A:2; B:2) Single phase Grid-Tie inverter 4 Download Contact Us
SB 5.0-1AV-41 17.5 kg 5 Year 2/(A:2; B:2) Single phase Grid-Tie inverter 5 Download Contact Us
SB 6.0-1AV-41 17.5 kg 5 Year 2/(A:2; B:2) Single phase Grid-Tie inverter 6 Download Contact Us
Sunny Boy
Smart Energy
SBSE3.6-50 17.5 kg 5 Year 3/1 Single phase Hybrid inverter 3.6 Download Contact Us
SBSE4.0-50 17.5 kg 5 Year 3/1 Single phase Hybrid inverter 4 Download Contact Us
SBSE5.0-50 17.5 kg 5 Year 3/1 Single phase Hybrid inverter 5 Download Contact Us
SBSE6.0-50 17.5 kg 5 Year 3/1 Single phase Hybrid inverter 6 Download Contact Us
Sunny Boy Storage SBS2.5-1VL-10 9.2 kg 5 Year / Single phase High-voltage batteries 2.5 Download Contact Us
SBS3.7-10 26 kg 5 Year / Single phase High-voltage batteries 3.68 Download Contact Us
SBS5.0-10 26 kg 5 Year / Single phase High-voltage batteries 5 Download Contact Us
SBS6.0-10 26 kg 5 Year / Single phase High-voltage batteries 6 Download Contact Us
Sunny Tripower STP3.0-3AV-40 17 kg 5 Year 2/(A:1; B:1) Three phase Grid-Tie inverter 3 Download Contact Us
STP4.0-3AV-40 17 kg 5 Year 2/(A:1; B:1) Three phase Grid-Tie inverter 4 Download Contact Us
STP5.0-3AV-40 17 kg 5 Year 2/(A:1; B:1) Three phase Grid-Tie inverter 5 Download Contact Us
STP6.0-3AV-40 17 kg 5 Year 2/(A:1; B:1) Three phase Grid-Tie inverter 6 Download Contact Us
STP8.0-3AV-40 20.5 kg 5 Year 2/(A:2; B:1) Three phase Grid-Tie inverter 8 Download Contact Us
STP10.0-3AV-40 20.5 kg 5 Year 2/(A:2; B:1) Three phase Grid-Tie inverter 10 Download Contact Us
STP 5000TL-20 37 kg 5 Year 2/(A:2; B:2) Three phase Grid-Tie inverter 5 Download Contact Us
STP 6000TL-20 37 kg 5 Year 2/(A:2; B:2) Three phase Grid-Tie inverter 6 Download Contact Us
STP 7000TL-20 37 kg 5 Year 2/(A:2; B:2) Three phase Grid-Tie inverter 7 Download Contact Us
STP 8000TL-20 37 kg 5 Year 2/(A:2; B:2) Three phase Grid-Tie inverter 8 Download Contact Us
STP 9000TL-20 37 kg 5 Year 2/(A:2; B:2) Three phase Grid-Tie inverter 9 Download Contact Us
STP 10000TL-20 37 kg 5 Year 2/(A:2; B:2) Three phase Grid-Tie inverter 10 Download Contact Us
STP 12000TL-20 37 kg 5 Year 2/(A:2; B:2) Three phase Grid-Tie inverter 12 Download Contact Us
STP 15000TL-30 61 kg 5 Year 2/(A:3; B:3) Three phase Grid-Tie inverter 15 Download Contact Us
STP 20000TL-30 62 kg 5 Year 2/(A:3; B:3) Three phase Grid-Tie inverter 20 Download Contact Us
STP 25000TL-30 63 kg 5 Year 2/(A:3; B:3) Three phase Grid-Tie inverter 25 Download Contact Us
Sunny Tripower CORE1 STP 50-41 84 kg 5 Year 6 / 2 Three phase Grid-Tie inverter 50 Download Contact Us
Sunny Tripower CORE2 STP 110-60 93.5 kg 5 Year 12 / 2 Three phase Grid-Tie inverter 110 Download Contact Us
Sunny Tripower
Smart Energy
STP5.0-3SE-40 30 kg 5 Year 2/(A:1; B:1) Three phase Hybrid inverter 5 Download Contact Us
STP6.0-3SE-40 30 kg 5 Year 2/(A:1; B:1) Three phase Hybrid inverter 6 Download Contact Us
STP8.0-3SE-40 30 kg 5 Year 2/(A:1; B:1) Three phase Hybrid inverter 8 Download Contact Us
STP10.0-3SE-40 30 kg 5 Year 2/(A:1; B:2) Three phase Hybrid inverter 10 Download Contact Us
Sunny Tripower X STP 12-50 35 kg 5 Year 3/2 Three phase Grid-Tie inverter 12 Download Contact Us
STP 15-50 35 kg 5 Year 3/2 Three phase Grid-Tie inverter 15 Download Contact Us
STP 20-50 35 kg 5 Year 3/2 Three phase Grid-Tie inverter 20 Download Contact Us

STP 25-50

35 kg 5 Year 3/2 Three phase Grid-Tie inverter 25 Download Contact Us

Khám phá việc cung cấp toàn diện các sản phẩm Cấp 1 của chúng tôi