ASTRONERGY

Panel

Astro N5

Astro N5s

Astro N7

Astro N7s

Nghiên cứu

Các cơ sở sản xuất của Astronergy đã chứng kiến công suất sản xuất TOPCon loại N tăng lên 28GW, một lần nữa đánh dấu năng lực sản xuất TOPCon loại N của công ty được nâng cao sau lần nâng công suất sản xuất mô-đun TOPCon 5GW vào đầu tháng 4/2023.  

Bước chuyển mình đột phá về công suất của TOPCon tại Cơ sở sản xuất Haining – Trụ sở toàn cầu của Astronergy và trung tâm R&D giúp cơ sở đạt năng lực sản xuất hơn 17GW pin quang điện và hơn 24GW mô-đun quang điện.

DANH SÁCH SẢN PHẨM

PRODUCT LINE MODEL NAME WEIGHT
(kg)
WARRANTY TECHNOLOGY DIMENSIONS/
(L*W*H) (mm)
POWER RATING
 (Wp)
MODULE EFFICIENCY
(%)  
DOWNLOAD  REQUEST FOR CONTACT
Astro N5 CHSM60N(DG)/F – HC Monofacial 23 15 year N type TOPCon 1908 x 1134 x 30 475Wp ~ 490Wp 22% ~ 22.6% Download Contact Us
CHSM72N(DG)/F – HC Monofacial 32.1 15 year N type TOPCon 2278 x 1134 x 30 570Wp ~ 595Wp 22.1% ~ 23% Download Contact Us
CHSM72N(DG)/F – BH Bifacial 32.1 15 year N type TOPCon 2278 x 1134 x 30 570Wp ~ 590Wp 22.07% ~ 22.84% Download Contact Us
CHSM78N(DG)/F – BH Bifacial 34.7 15 year N type TOPCon 2465 x 1134 x 30 615Wp ~ 640Wp 22% ~ 22.9% Download Contact Us
Astro N5s CHSM54N(BL) – HC Monofacial
CHSM54N(BLH) – HC Monofacial
21.3 15 year N type 1722 x 1134 x 30 420Wp ~ 440Wp 21.5% ~ 22.5% Download Contact Us
CHSM54N – HC Monofacial 21.3 15 year N type 1722 x 1134 x 30 425Wp ~ 445Wp 21.8% ~ 22.8% Download Contact Us
CHSM54N(DGT)/F – BH Bifacial 20.8 15 year N type 1722 x 1134 x 30 420Wp ~ 435Wp 21.5% ~ 22.3% Download Contact Us
Astro N7 CHSM66RN(DG)/F – BH Bifacial 32.8 15 year N type TOPCon 2382 x 1134 x 30 600Wp ~ 620Wp 22.2% ~ 23% Download Contact Us
Astro N7s CHSM54RNs(DG)(BLH)/F – BH Bifacial 21.5 15 year N type 1762 x 1134 x 30 430Wp ~ 450Wp 21.5% ~ 22.5% Download Contact Us
CHSM54RNs(DGT)(BLH)/F – BH Bifacial 21.5 15 year N type 1762 x 1134 x 30 430Wp ~ 450Wp 21.5% ~ 22.5% Download Contact Us
 

Khám phá việc cung cấp toàn diện các sản phẩm Cấp 1 của chúng tôi