ĐO LƯỜNG, TỐI ƯU THỜI GIAN SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIME OF USE (TOU)

ToU là sự phân chia mức năng lượng dựa trên thời gian năng lượng được tiêu thụ. TOU là cách mà các nhà cung cấp dịch vụ tiện ích cố gắng giảm bớt nhu cầu trong thời gian cao điểm bằng cách thực thi cơ cấu biểu giá tính phí tăng trong khoảng thời gian tiêu thụ cao điểm điển hình.

ToU được chia thành ba cấu trúc hoặc nhóm với nhiều tên gọi khác nhau liên quan đến cao điểm, ngoài cao điểm và thời gian sử dụng vừa phải được gọi là giữa các cao điểm. Các nhóm ToU này có thể khác nhau tùy theo khu vực và ngày càng được triển khai nhiều hơn trong phí điện tiện ích.

Sự hiệu quả mà giải pháp ToU mang lại cho doanh nghiệp

 • Giảm Chi Phí Năng Lượng

 • Cải Thiện Bền Vững Môi Trường

 • Tối ưu Hóa Quản Lý Năng Lượng

 • Tối ưu Hóa Quy Trình Sản Xuất

 • Tăng Tính Linh Hoạt trong Quản Lý Nguồn Lực

1. Tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng tái tạo

 • Khuyến khích sử dụng năng lượng khi nó sẵn có: Với năng lượng tái tạo, như năng lượng mặt trời hoặc gió, nguồn cung cấp không ổn định và phụ thuộc vào điều kiện môi trường. Mô hình TOU có thể giúp khuyến khích người tiêu dùng sử dụng năng lượng vào những thời điểm năng lượng tái tạo có sẵn nhiều nhất, ví dụ như giữa trưa cho năng lượng mặt trời, giảm bớt áp lực lên hệ thống lưu trữ năng lượng.
 • Giảm tải cho lưới điện: Bằng cách đẩy mạnh sử dụng năng lượng vào những giờ có năng lượng tái tạo dồi dào, TOU giúp giảm bớt sự phụ thuộc vào các nguồn năng lượng truyền thống và giảm tải cho lưới điện vào những giờ cao điểm.

2. Quản lý phụ tải hiệu quả

 • Phân bổ phụ tải: TOU có thể giúp điều chỉnh lượng phụ tải điện năng tiêu thụ trong các khoảng thời gian khác nhau của ngày, từ đó giúp quản lý áp lực lên hệ thống điện. Ví dụ, bằng cách áp dụng mức giá cao hơn vào những giờ cao điểm, người tiêu dùng được khuyến khích sử dụng ít điện hơn hoặc chuyển các hoạt động tiêu thụ điện năng lớn sang các giờ có mức giá thấp hơn.
 • Khuyến khích sử dụng năng lượng hiệu quả: TOU khuyến khích người tiêu dùng lựa chọn các thiết bị tiết kiệm năng lượng và áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng để giảm chi phí điện năng.

3. Tương thích với hệ thống lưu trữ năng lượng

 • Tối ưu hóa việc sử dụng các hệ thống lưu trữ năng lượng: Các hệ thống lưu trữ năng lượng, như pin, có thể được sạc vào các giờ có mức giá điện thấp (thường vào ban đêm hoặc khi có nguồn năng lượng tái tạo dồi dào) và sử dụng năng lượng lưu trữ đó vào những giờ có mức giá cao. Điều này không những giúp tiết kiệm chi phí mà còn giảm phụ thuộc vào lưới điện truyền thống trong những giờ cao điểm.

4. Động viên đổi mới công nghệ

 • Khuyến khích đổi mới và áp dụng công nghệ mới: Mô hình TOU tạo động lực cho các doanh nghiệp và hộ gia đình đầu tư vào công nghệ mới như hệ thống điều khiển thông minh, thiết bị điện tự động hóa, và các giải pháp quản lý năng lượng thông minh, từ đó tối ưu hóa việc sử dụng và tiết kiệm năng lượng.

Giải pháp hoạt động như thế nào?

1. Việc sử dụng các chức năng của hệ thống lưu trữ phụ thuộc vào thời gian

Các chức năng khác nhau của hệ thống lưu trữ cũng như các thiết bị lắp đặt được kết nối với mạch điện có thể được điều khiển, bật và tắt bằng ứng dụng Thời gian sử dụng (TOU) trên cơ sở phụ thuộc vào thời gian phù hợp với yêu cầu và nhu cầu.

TOU cũng là một phần của ứng dụng Đa dụng của chúng tôi và có thể được kết hợp với tính năng cạo tối đa (PS) và tối ưu hóa mức tự tiêu thụ (SCO).

2. Sử dụng khung thời gian sạc và xả cụ thể cố định cho hệ thống lưu trữ

Thời gian sử dụng có thể được sử dụng để đặt các khoảng thời gian khác nhau trong đó hệ thống lưu trữ được sạc hoặc lấy năng lượng từ hệ thống lưu trữ.

Ví dụ: Trong một số trường hợp, các nhà cung cấp năng lượng cung cấp điện với mức giá khác nhau tùy theo thời gian trong ngày. Nếu nhu cầu sử dụng điện từ lưới điện cao tại một thời điểm cụ thể, mức giá cao nhất sẽ được áp dụng, trong khi mức giá ngoài giờ cao điểm rẻ hơn sẽ được áp dụng vào những thời điểm mức tiêu thụ thấp hơn. Thời gian sử dụng có thể được sử dụng để quản lý hệ thống lưu trữ pin để nó được sạc trong thời gian thấp điểm và được sử dụng để cung cấp điện vào thời gian cao điểm.

How Does Time-of-Use Work?