SỬ DUNG CÓ LỢI NHUẬN CỦA DUNG LƯỢNG PIN DƯ THỪA

Giao diện tiếp thị trực tiếp cho phép nhà điều hành cơ sở cung cấp điện của họ thông qua nhà tiếp thị. Điều này sinh lợi nhiều hơn so với biểu giá đầu vào và là bắt buộc, ví dụ: ở Đức từ công suất lắp đặt 100 kW.

LỢI ÍCH CỦA BẠN                                                 

  • Tiết kiệm chi phí vì nhu cầu được đáp ứng bởi hệ thống lưu trữ

  • Kiếm tiền thông qua tiếp thị trực tiếp

  • Không cần nhiều nỗ lực hoặc chi phí đầu tư cao

LÀM THẾ NÀO NÓ HOẠT ĐỘNG?

Trình quản lý năng lượng VAS có thể giao tiếp với bộ điều khiển từ xa của nhà máy điện ảo (ví dụ: next-kraftwerke). Tất cả dữ liệu liên quan được truyền đến giao diện của nhà máy điện này trong thời gian thực, cho phép nó hoạt động như một nhà tiếp thị và, chẳng hạn như điều chỉnh đầu ra.

LÝ LỊCH

Trong trường hợp tiếp thị trực tiếp, điện được tạo ra từ việc lắp đặt năng lượng tái tạo không còn được trả thù lao thông qua biểu giá đầu vào. Thay vào đó, nó được tiếp thị trên sàn giao dịch điện lực bởi một nhà tiếp thị trực tiếp. Điều này có thể tạo ra doanh thu bổ sung hấp dẫn. Tiếp thị trực tiếp thậm chí còn bắt buộc đối với các hệ thống lắp đặt mới có công suất lắp đặt từ 100 kW trở lên và được đưa vào vận hành tại Đức sau ngày 1 tháng 1 năm 2016.

VIDEO GIẢI THÍCH VỀ TỐI ƯU HÓA TỰ TIÊU DÙNG