Schneider

SCHNEIDER

Đổi mới ở mọi cấp độ

 

Chúng tôi đang dẫn đầu công cuộc chuyển đổi kỹ thuật số về quản lý năng lượng và tự động hóa. Từ việc tư vấn về năng lượng và phát triển bền vững đến tối ưu hóa vòng đời tài sản, chúng tôi cung cấp các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của bạn. Công nghệ của chúng tôi giúp bạn sử dụng năng lượng hiệu quả hơn, giảm chi phí, và đáp ứng các mục tiêu phát triển bền vững của bạn.

Gắn kết chuỗi cung ứng của chúng tôi vào Dự Án Phát Thải Các-bon Bằng Không

Tìm hiểu cách chúng tôi giúp 1.000 nhà cung cấp hàng đầu thực hiện cam kết với mục tiêu âm các-bon giảm một nửa lượng phát thải CO2 vào năm 2025. Thông qua chương trình khử các-bon chuyên dụng cung cấp các hoạt động đào tạo, hỗ trợ chuyên môn, công cụ và giải pháp, các đối tác của chúng tôi có được mọi thứ họ cần để tăng tốc kinh doanh.

Năng lượng sạch và giá cả phải chăng

 

Chúng tôi cung cấp các giải pháp tiêu thụ năng lượng sạch, đáng tin cậy và hiệu quả cho khách hàng, đồng thời cam kết giúp đỡ ngườ các khu vực khó khăn có thể tiếp cận với nguồn điện xanh và ổn định.

Nâng cao tài sản phân phối điện của bạn với học máy và trí tuệ nhân tạo (AI)

Khi quản lý thiết bị phân phối điện, bạn đối mặt với nhiều thách thức có thể ảnh hưởng đến thời gian hoạt động và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Tận dụng sức mạnh của các dịch vụ kỹ thuật số của chúng tôi để đưa ra quyết định tốt hơn.

SẢN PHẨM

Schneider PM710MG: Đồng hồ đa năng

Schneider A9MEM3365: Đồng hồ đa năng

Schneider A9MEM3350: Đồng hồ đa năng

Schneider A9MEM3300: Đồng hồ đa năng

Schneider A9MEM3265: Đồng hồ đa năng

Schneider A9MEM3255: Đồng hồ đa năng

Schneider A9MEM3250: Đồng hồ đa năng

Schneider A9MEM3235: Đồng hồ đa năng

Schneider A9MEM3210: Đồng hồ đa năng

Schneider A9MEM3200: Đồng hồ đa năng

Schneider A9MEM3165: Đồng hồ đa năng

Schneider A9MEM3155: Đồng hồ đa năng

Schneider A9MEM3150: Đồng hồ đa năng

Schneider A9MEM3135: Đồng hồ đa năng

Schneider A9MEM3110: Đồng hồ đa năng

Schneider A9MEM3100: Đồng hồ đa năng

Schneider METSEDM6200HCL10RS: Đồng hồ đa năng

Schneider METSEDM6000HCL10NC: Đồng hồ đa năng

Schneider METSEPM1130HCL05RS: Đồng hồ đa năng

Schneider METSEPM8244: Đồng hồ đa năng

Schneider METSEPM8240: Đồng hồ đa năng

Schneider METSEPM5563RD: Đồng hồ đa năng

Schneider METSEPM5560RD: Đồng hồ đa năng

Schneider METSEPM5350: Đồng hồ đa năng

Schneider METSEPM5340: Đồng hồ đa năng

Schneider METSEPM5330: Đồng hồ đa năng

Schneider METSEPM5320: Đồng hồ đa năng

Schneider METSEPM5310: Đồng hồ đa năng

Schneider METSEPM3250: Đồng hồ đa năng

Schneider METSEPM2230: Đồng hồ đa năng

Schneider METSEPM2220: Đồng hồ đa năng

Schneider METSEPM2210: Đồng hồ đa năng

Schneider METSEPM2110: Đồng hồ đa năng

Schneider METSEPM2120: Đồng hồ đa năng

Schneider METSEPM2130: Đồng hồ đa năng

Phát triển bền vững

Các đối tác và khách hàng của chúng tôi truyền cảm hứng mỗi ngày để chúng tôi tìm ra các cách thức mới trao quyền cho tất cả mọi người đạt được nhiều hơn với ít nguồn lực hơn. Chúng tôi vinh dự được vinh danh và được trao các giải thưởng toàn cầu và địa phương trong các lĩnh vực phát triển bền vững, đáng tin cậy, ổn định và an toàn.

DANH SÁCH SẢN PHẨM

MODEL NAME/MÃ SẢN PHẨM DIMENSIONS / KÍCH THƯỚC (L*W*H) (mm) AUX. SUPPLY VOLTAGE MEASUREMENT INPUTS CURRENT MEASURING
INPUTS
INTERFACE PULSE OUTPUT   DOWNLOAD/
TẢI XUỐNG 
REQUEST FOR CONTACT/
YÊU CẦU LIÊN HỆ
PM5110 96*96*72 90…450 V AC 45…65 Hz
100…300 V DC
35…760 V AC 45…65 Hz between phases
20…440 V AC 45…65 Hz between phase and neutral
1/5 A RS485 1 digital Download Contact Us
A9MEM3365 126*103*69 / 100…277 V
173…480 V
125 A RS485 1 digital (static) Download Contact Us
A9MEM3350 126*103*69 / 100…277 V
173…480 V
1/5/63/125 A RS485 0 Download Contact Us
A9MEM3300 126*103*69 / 100…277 V
173…480 V
125 A / 0 Download Contact Us
A9MEM3265 90*95*69 / 100…277 V
173…480 V
External CT 1A or 5A RS485 1 digital (static) Download Contact Us
A9MEM3255 90*95*69 / 100…277 V
173…480 V
External CT 1A or 5A RS485 1 digital (static) Download Contact Us
A9MEM3250 90*95*69 / 100…277 V
173…480 V
External CT 1A or 5A RS485 0 Download Contact Us
A9MEM3235 90*95*69 / 100…277 V
173…480 V
External CT 1A or 5A M-Bus 1 digital (static) Download Contact Us
A9MEM3210 90*95*69 / 100…277 V
173…480 V
External CT 1A or 5A / 1 pulse Download Contact Us
A9MEM3200 90*95*69 / 100…277 V
173…480 V
External CT 1A or 5A / 0 Download Contact Us
A9MEM3165 90*95*69 / 100…277 V
173…480 V
Direct input 63A RS485 1 digital (static) Download Contact Us
A9MEM3155 90*95*69 / 100…277 V
173…480 V
Direct input 63A RS485 1 digital (static) Download Contact Us
A9MEM3150 90*95*69 / 100…277 V
173…480 V
Direct input 63A RS485 0 Download Contact Us
A9MEM3135 90*95*69 / 100…277 V
173…480 V
Direct input 63A M-bus 300, 600, 1200, 2400, 4800 and 9600 bauds 3750 V 1 digital (static) Download Contact Us
A9MEM3110 90*95*69 / 100…277 V
173…480 V
Direct input 63A 0 1 pulse Download Contact Us
A9MEM3100 90*95*69 / 100…277 V
173…480 V
Direct input 63A 0 0 Download Contact Us
METSEDM6200HCL10RS 96*96*49 48…277 V AC 45…65 Hz
48…277 V DC
46…277 V AC 50…60 Hz between phase and neutral
80…480 V AC 50…60 Hz between phases
277…999000 V AC 50…60 Hz with external VT
External CT 1A or 5A  RS485 0 Download Contact Us
METSEDM6000HCL10NC 96*96*49 48…277 V AC 45…65 Hz
48…277 V DC
35…480 V AC 50…60 Hz between phases
46…277 V AC 50…60 Hz between phase and neutral
277…999000 V AC 50…60 Hz with external VT
External CT 1A or 5A 0 0 Download Contact Us
METSEPM1130HCL05RS 96*96*52 48…277 V AC 45…65 Hz
48…277 V DC
35…480 V AC 50…60 Hz between phases
35…277 V AC 50…60 Hz between phase and neutral
277…999000 V AC 50…60 Hz with external VT
External CT 1A or 5A RS485 1 relay Download Contact Us
METSEPM8244 90*90*90 90…415 V AC 45…65 Hz +/- 10 %
110…415 V DC +/- 10 %
57…400 V AC 42…69 Hz between phase and neutral
100…690 V AC 42…69 Hz between phases
External CT 1A or 5A or 10A ETHERNET
/ RS485
1 pulse Download Contact Us
METSEPM8240 96*96*77 90…415 V AC 45…65 Hz +/- 10 %
110…415 V DC +/- 10 %
57…400 V AC 42…69 Hz between phase and neutral
100…690 V AC 42…69 Hz between phases
External CT 1A or 5A or 10A ETHERNET
/ RS485
1 pulse Download Contact Us
METSEPM5563RD 96*96*72 100…300 V DC
90…528 V AC 45…65 Hz
20…400 V AC 45…65 Hz between phase and neutral
20…828 V AC 45…65 Hz between phases
External CT 1A or 5A ETHERNET
/ RS485
2 digital Download Contact Us
METSEPM5560RD 96*96*72 100…300 V DC
90…528 V AC 45…65 Hz
20…400 V AC 45…65 Hz between phase and neutral
20…828 V AC 45…65 Hz between phases
External CT 1A or 5A ETHERNET
/ RS485
2 digital Download Contact Us
METSEPM5350 96*96*44 85…265 V AC 45…65 Hz
100…300 V DC
35…480 V AC 45…65 Hz phase to phase
20…277 V AC phase to neutral
External CT 1A or 5A RS485 2 relay Download Contact Us
METSEPM5340 96*96*72 90…450 V AC 45…65 Hz
100…300 V DC
35…760 V AC 45…65 Hz between phases
20…400 V AC 45…65 Hz between phase and neutral
External CT 1A or 5A ETHERNET 2 relay
2 digital
Download Contact Us
METSEPM5330 96*96*72 90…450 V AC 45…65 Hz
100…300 V DC
35…760 V AC 45…65 Hz between phases
20…400 V AC 45…65 Hz between phase and neutral
External CT 1A or 5A RS485 2 relay
2 digital
Download Contact Us
METSEPM5320 96*96*72 90…450 V AC 45…65 Hz
100…300 V DC
35…760 V AC 45…65 Hz between phases
20…440 V AC 45…65 Hz between phase and neutral
External CT 1A or 5A ETHERNET 2 digital Download Contact Us
METSEPM5310 96*96*72 90…450 V AC 45…65 Hz
100…300 V DC
35…760 V AC 45…65 Hz between phases
20…440 V AC 45…65 Hz between phase and neutral
External CT 1A or 5A RS485 2 digital Download Contact Us
METSEPM3250 90*95*70 100…277 V AC 45…65 Hz
173…480 V AC 45…65 Hz
100…300 V DC
50…330 V AC 45…65 Hz direct
50…330 V AC 45…65 Hz phase to neutral
80…570 V AC 45…65 Hz direct
80…570 V AC 45…65 Hz phase to phase
570…999000 V AC 45…65 Hz with external VT
External CT 1A or 5A RS485 0 Download Contact Us
METSEPM2230 96*96*76 80…277 V AC 45…65 Hz +/- 10 %
100…277 V DC +/- 10 %
35…480 V AC 50/60 Hz between phases
20…277 V AC 50/60 Hz between phase and neutral
480…999000 V AC 50/60 Hz with external VT
External CT 1A or 5A RS485 0 Download Contact Us
METSEPM2220 96*96*76 44…277 V AC 45…65 Hz +/- 10 %
44…277 V DC +/- 10 %
35…480 V AC 50/60 Hz between phases
20…277 V AC 50/60 Hz between phase and neutral
480…999000 V AC 50/60 Hz with external VT
External CT 1A or 5A RS485 0 Download Contact Us
METSEPM2210 96*96*76 44…277 V AC 45…65 Hz +/- 10 %
44…277 V DC +/- 10 %
35…480 V AC 50/60 Hz between phases
20…277 V AC 50/60 Hz between phase and neutral
480…999000 V AC 50/60 Hz with external VT
External CT 1A or 5A POP 1 pulse Download Contact Us
METSEPM2110 96*96*76 44…277 V AC 45…65 Hz +/- 10 %
44…277 V DC +/- 10 %
35…480 V AC 50/60 Hz between phases
20…277 V AC 50/60 Hz between phase and neutral
480…999000 V AC 50/60 Hz with external VT
External CT 1A or 5A POP 1 pulse Download Contact Us
METSEPM2120 96*96*76 44…277 V AC 45…65 Hz +/- 10 %
44…277 V DC +/- 10 %
35…480 V AC 50/60 Hz between phases
20…277 V AC 50/60 Hz between phase and neutral
480…999000 V AC 50/60 Hz with external VT
External CT 1A or 5A  RS485 0 Download Contact Us
METSEPM2130 96*96*76 80…277 V AC 45…65 Hz +/- 10 %
100…277 V DC +/- 10 %
35…480 V AC 50/60 Hz between phases
20…277 V AC 50/60 Hz between phase and neutral
480…999000 V AC 50/60 Hz with external VT
External CT 1A or 5A RS485 0 Download Contact Us

Khám phá việc cung cấp toàn diện các sản phẩm Cấp 1 của chúng tôi