Holcom – Hệ khung giá đỡ

Hệ mái tôn – Holcom MR4

Hệ mặt đất – Holcom GM1

Hệ mặt đất – Holcom GM2

Hệ mặt đất – Holcom GM3

Hệ mặt đất – Holcom GM4

 

Giải pháp nhà để xe

 
 

Hệ mái ngói – Holcom RT1

 
 

Hệ mái tôn – Holcom MR1

Hệ mái tôn – Holcom MR2

 

Hệ mái tôn – Holcom MR3

 
 

Hệ mái phẳng – Holcom FR1

 
 

Hệ mặt nước – Holcom WM1

 
 
 

Hệ mặt nước – Holcom WM2

Khung tấm pin – Holcom PAN

 
 
 

DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM

 

Kẹp mái (Cliplock)

Nối Rail

Máng nước

Kẹp biên

Kẹp giữa

Mô-đun truyền ánh sáng

Bảng đi bộ

Chân L mái ngói

Kẹp biên

Thanh Rail

Chân L mái tôn

 

Kẹp giữa mái tôn

Chân trước

Chân sau

Hỗ trợ phía trước

Hỗ trợ phía sau

Hỗ trợ liên

Khay dằn đơn

Kẹp mô-đun

Chân trời solar

Khay dằn đôi

Hỗ trợ tam giác A

Hỗ trợ tam giác B

Kẹp Rail

Cây sào

 

Dầm ngang

 

Hỗ trợ dầm

 

Hook

 

Kết nối

 

Máng xối

Khám phá việc cung cấp toàn diện các sản phẩm Cấp 1 của chúng tôi