Mô tả dự án

Công ty TNHH Cao Su Thuận Lợi được thành lập vào 07/2004, là một trong những nhà sản xuất cũng như xuất khẩu Cao su thiên nhiên lớn nhất Việt Nam. Hệ thống điện mặt trời áp mái tại nhà máy này đã được triển khai vào ngày 06/09/2020 mà VAS đóng vai trò nhà phát triển và là nhà thầu dự án. Hệ thống này có công suất 1174kWp.

Tổng quan dự án

  • Công suất hệ thống | 1174kWp
  • Địa điểm thi công: Thôn 5, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, Việt Nam
  • Vận hành: Công ty TNHH Kỹ Thuật Năng Lượng VAS
  • Bàn giao: 11/2020
  • Sản lượng hàng năm: Khoảng 1590 MWh
  • Lượng khí CO2 giảm phát đến ngày: Khoảng 755 tấn