MIBET SOLAR

 
 

Hệ khung giá đỡ mặt đất

MIBET PGT4

MIBET GT6

MIBET PGT2

 

MIBET GT2

MIBET GT4

MIBET GT8

 
 

MIBET GT7

 

MIBET GT5

 
 

MIBET NPGT4

 
 
 

MIBET PGT8

 
 
 
 
 

MIBET SPGT4

 
 
 
 

MIBET Pole Rack System

 
 
 
 

MIBET PGT2 Bifacial Mounts

 
 
 
 

MIBET PGT4

 
 
 
 

MIBET PGT4 Bifacial Solar

 
 
 

MIBET HILLSIDE

 
 
 
 
 

MIBET NPGT4

 
 
 
 
 

MIBET NPGT5

 
 
 
 
 

MIBET Waterproof 1

MIBET Waterproof 2

 
 
 
 
 
 

MIBET NÔNG NGHIỆP 1

 
 
 
 
 
 

MIBET ĐÓNG CỌC

 
 
 
 
 
 

MIBET NÔNG NGHIỆP 1

Hệ khung giá đỡ mái tôn

MIBET MÁI KLIPLOCK

 
 
 
 

MIBET MÁI SÓNG VUÔNG

 
 
 
 

MIBET MÁI SÓNG SEAM

 
 
 
 

Hệ khung giá đỡ mái ngói

MIBET MÁI NGÓI MẪU 1

 
 
 
 

MIBET MÁI NGÓI MẪU 2

 
 
 

MIBET MÁI NGÓI MẪU 3

 
 
 
 

MIBET MÁI NGÓI MẪU 4

Hệ khung giá đỡ mái bằng

MIBET RMI 1

 
 
 

MIBET RMI 2

MIBET RMII

 
 
 

MIBET Adjustable

 
 
 
 
 
 

MIBET GT1

MIBET RMIII

 
 
 

MIBET RM4-MA

 
 

MIBET Integrated

 
 
 

Hệ khung giá đỡ mặt nước

 

MIBET G4N

 
 
 
 

MIBET G4S

 
 
 

Hệ khung giá đỡ nhà để xe

 

 

MIBET Carport 1

 
 
 
 

MIBET Carport 2

 

 

 

MIBET Carport 3

 

 

 

DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM

 

Adjustable Support Kit Solar PV Mounting System

 
 
 
 

Mini-Rail Kit Metal Roof PV Mounting System

 
 
 
 

Trapezoidal Metal Roof Clamp Solar PV Mounting System

 
 
 
 

Solar Roof Mount Kit

 
 
 
 

Nối Rail

Máng nước

Kẹp mái (Cliplock)

Kẹp biên

Kẹp giữa

Mô-đun truyền ánh sáng

Lối đi kỹ thuật

Chân L mái ngói

Kẹp biên

Thanh Rail

Chân L mái tôn

 

Kẹp giữa mái tôn

Chân trước

Chân sau

Hỗ trợ phía trước

Hỗ trợ phía sau

Hỗ trợ liên

Khay dằn đơn

Kẹp mô-đun

Chân trời solar

Khay dằn đôi

Hỗ trợ tam giác A

Hỗ trợ tam giác B

Kẹp Rail

Cây sào

 

Dầm ngang

 

Hỗ trợ dầm

 

Hook

 

Máng xối

Khám phá việc cung cấp toàn diện các sản phẩm Cấp 1 của chúng tôi